0937 330 650

ĐẮP MẶT NẠ TRO BỤI NÚI LỬA JEJU

    11.500 

    Mặt nạ giấy thảo dược từ tinh bụi than đá núi lửa trên đảo Jeju.

    Dưỡng chất essense NHIỀU và ĐẶC hơn gấp 7 lần so với những mask giấy khác.

    Sản xuất tại Hàn Quốc

    Danh mục: